Sekcja

Rozpoczęcie nowego sezonu

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego to doskonała okazja do zapoznania się z działalnością poszczególnych sekcji zrzeszających studentów o podobnych zainteresowaniach. Po przyjęciu nowych członków do Sekcji Ornitologicznej postanowiliśmy zorganizować w Parku Sołackim Warsztaty Terenowe. Nowoprzyjęci studenci mogli zapoznać się z różnymi gatunkami ptaków charakterystycznymi dla tego miejsca oraz metodami ich oznaczania. Udało nam się zaobserwować między […]

Sekcja

Działalność Sekcji Ornitologicznej

Sekcja Ornitologiczna ma za zadanie zrzeszać ludzi kochających ptaki: nie tylko tych, którzy już się na nich znają, ale także tych, którzy poznać by się chcieli. We wspólnym gronie uczestniczymy w szeregu ciekawych spotkań i prelekcji, razem wychodzimy w teren na ptasie obserwacje, jeździmy na konferencje, a od 2018 roku w Ogrodzie Dendrologicznym naszej uczelni […]