Sekcja

Działalność Sekcji Ornitologicznej

Sekcja Ornitologiczna ma za zadanie zrzeszać ludzi kochających ptaki: nie tylko tych, którzy już się na nich znają, ale także tych, którzy poznać by się chcieli. We wspólnym gronie uczestniczymy w szeregu ciekawych spotkań i prelekcji, razem wychodzimy w teren na ptasie obserwacje, jeździmy na konferencje, a od 2018 roku w Ogrodzie Dendrologicznym naszej uczelni organizujemy co 2 tygodnie Akcję Karmnik – obrączkowanie żerujących przy karmniku ptaków.