Sekcja

Rozpoczęcie nowego sezonu

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego to doskonała okazja do zapoznania się z działalnością poszczególnych sekcji zrzeszających studentów o podobnych zainteresowaniach.

Po przyjęciu nowych członków do Sekcji Ornitologicznej postanowiliśmy zorganizować w Parku Sołackim Warsztaty Terenowe. Nowoprzyjęci studenci mogli zapoznać się z różnymi gatunkami ptaków charakterystycznymi dla tego miejsca oraz metodami ich oznaczania. Udało nam się zaobserwować między innymi kokoszkę (Gallinula chloropus), czaplę siwą (Ardea cinerea) oraz perkozka (Tachybaptus ruficollis).

Nie straszna nam była kiepska pogoda, więc podjęliśmy decyzję o odwiedzeniu jeszcze jednego parku. Tym razem wybór padł na poznańską Cytadelę, gdzie mieliśmy możliwość zobaczenia m.in dzięcioła średniego (Dendrocopos medius).

Dziękujemy wszystkim za udział we wspólnym wyjściu oraz zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych!

Sekcja

Działalność Sekcji Ornitologicznej

Sekcja Ornitologiczna ma za zadanie zrzeszać ludzi kochających ptaki: nie tylko tych, którzy już się na nich znają, ale także tych, którzy poznać by się chcieli. We wspólnym gronie uczestniczymy w szeregu ciekawych spotkań i prelekcji, razem wychodzimy w teren na ptasie obserwacje, jeździmy na konferencje, a od 2018 roku w Ogrodzie Dendrologicznym naszej uczelni organizujemy co 2 tygodnie Akcję Karmnik – obrączkowanie żerujących przy karmniku ptaków.